Energia neta

És necessària una transició energètica basada en les energies renovables. Des de les associacions podem potenciar la descentralització de la producció, l’eficiència i una reducció en el consum energètic.
energia-neta

Per què la transició energètica?

Apostar per un model energètic net, just i sostenible
Com no podem accelerar el ritme natural de reparació de la terra, no ens queda una altra opció que frenar la velocitat a la qual causem els danys. Els nostres hàbits de consum i desenvolupament no són sostenibles, d’ací la necessitat d’avançar cap a un nou model energètic. Un model net, respectuós amb el medi ambient i sostenible. A més ha de ser una transició energètica que pose l’energia en mans de les persones. Un bé tan bàsic no pot quedar a l’arbitri d’un reduït nombre de companyies energètiques.

L’escalfament global imposa actuacions urgents en tots aquests sectors i implica, per tant, a tota la ciutadania. Per tot açò, la transició energètica és un dels desset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i un objectiu central i transversal en l’Agenda Urbana Espanyola 2030 (AU). Segons dades de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), l’energia és el factor que contribueix més al canvi climàtic i representa aproximadament el 60% de totes les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. A més, la contaminació de l’aire en locals tancats a causa de l’ús de combustibles per a l’energia domèstica va causar 4,3 milions de morts en 2012, més de la meitat dones i nenes.

transicio-energetica-300x300
Un repte a nivell local i global

Per a avançar adequadament en la transició energètica és imprescindible que els municipis actuen en dues línies clares: cal que, al mateix temps que es converteixen en punta de llança del canvi de model energètic, impulsant les energies netes i sostenibles en dependències públiques, faciliten i facen atractiva per a la ciutadania la inversió en mesures d’autoconsum energètic, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

El model energètic a la comarca

Despesa i consums elèctrics desiguals

La factura elèctrica d’un ajuntament és una de les despeses que més ens costa a la ciutadania. És difícil saber quin és el cost per ajuntament, per la fragmentació dels contractes i les partides pressupostàries, però en els municipis de l’Horta Sud aquest cost oscil·la entre 500.000 euros i 1.000.000 d’euros anuals. Cal tenir en consideració que aquests indicadors no poden estar normalitzats, ja que cada municipi té una idiosincràsia diferent, amb més o menys habitants, superfície o serveis públics entre d’altres aspectes, però que són valors imprescindibles de quantificar per a poder-se utilitzar com a base per a una reducció de consums i costos mitjançant l’optimització dels serveis.

Actualment, constatem com la despesa per habitant fluctua entre els diversos municipis de la comarca entre els 5,70 euros per habitant i els 32,68 euros per habitant, el què demostra una diferència significativa en despeses.

Més energia renovable: un augment de la conscienciació

Encara que no podem parlar d’una situació idíl·lica en quant a energia renovable instal·lada en dependències municipals, si que es constata una certa conscienciació dels municipis en aquesta qüestió. De fet, dels tretze municipis que van facilitar les dades, deu d’ells tenen instal·lada energia renovable en dependències públiques.

Val a dir, a més, que municipis com Picanya (430 kW) i Catarroja (365 kW) -els dos municipis amb més kW d’energia renovable instal·lada- presenten valors relativament alts de producció renovable. A més, en l’últim any, com recollirà l’actualització de l’informe prevista per a 2022, diversos municipis de la comarca han augmentat la seua producció de renovables. Així i tot, queda clar que el camí per recórrer és llarg, i que cal que els ajuntaments aposten de forma contundent per la transició energètica.

Els PACES: en l’actualitat, un instrument gairebé merament simbòlic

Menys optimista és l’anàlisi en relació al percentatge de pressupost destinat al PACES (Pacte d’Alcaldies per el Clima i l’Energia Sostenible).

Concretament, dels dotze municipis dels quals es disposava de dades per a l’any 2020, només en tres d’ells supera l’1% del pressupost total del consistori. Concretament a Torrent (1,13%), Paiporta (1,64%) i Xirivella (2%).

Val a dir que un dels principals problemes, ací, és possible que no siga fruit del desinterés polític per complir amb els mandats del PACES, sinó que pot respondre a una manca d’esforç de les corporacions municipals per a relacionar les diferents facetes del a gestió municipal amb el PACES. En aquest sentit, seria de gran importància per a poder mesurar i evaluar els avanços tenir un control relacional de les partides destinades a accions relacionades amb el Pacte.

Milloren les mesures per afavorir l’autoconsum, però són encara insuficients

Si es vol realment impulsar la transició energètica, i conseqüentment que la ciutadania aposte per l’autoconsum energètic, és imprescindible que els poders públics faciliten i facen atractiva aquesta inversió. Un dels indicadors més clarificadors per a comprovar l’interés de les corporacions municipals per a la transició energètica és la bonificació de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) per autoconsum, però també altres bonificacions com ara de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Finalment, la reducció al mínim dels tràmits, simplificant la documentació exigida solament a l’estrictament necessari és també un altre dels indicadors que permeten comprovar el grau d’interés dels municipis en l’autoconsum energètic.

Igual que en la instal·lació d’energia renovable, diversos municipis han aprovat bonificacions i simplificat els tràmits posteriorment a l’elaboració e l’estudi, pel què cal tenir en compte que algunes de les dades variaran en la següent actualització. Quan es va desenvolupar l’estudi de camp, sols set dels vint municipis de la comarca bonificaven l’IBI, i únicament Catarroja ho feia amb el màxim de bonificació possible: 50% de bonificació durant un període de cinc anys. La bonificació de l’ICIO, en canvi, està més estés: onze dels vint el bonifiquen i, d’aquests, sis ofereixen la bonificació màxima: 95%.

El repte més pendent per a facilitar l’autoconsum és la reducció dels tràmits: únicament en tres municipis (Aldaia, Mislata i Picassent) és possible tirar endavant la instal·lació solament amb una declaració responsable. A aquests tres s’hi suma Alaquàs, però sols en casc protegit.

Propostes d’actuació

Des de Serà Horta Sud 2030 hem elaborat un informe que no només serveix per a detectar les problemàtiques actuals en quant al model energètic a la comarca. L’informe també proposa actuacions concretes per a la transició energètica, dirigides a cadascuna de les administracions competents.

Persones físiques

Administracions locals

 • Aplicar totes les mesures possibles per a potenciar i afavorir l’autoconsum energètic en la ciutadania del municipi:
  • Bonificar, d’acord amb les recomanacions fetes per Ecoo13, l’IBI per autoconsum energètic, tendint a l’assoliment d’una bonificació del 50% durant un període de cinc anys.
  •  Bonificar l’ICIO en un 95%.
  • Reduir al mínim imprescindible els tràmits exigits per a d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de particulars.
  • Garantir un servei públic d’assessorament i acompanyament ciutadania per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
 • Optimitzar el consum energètic en les instal·lacions municipals i via pública, eliminant tots aquells consums prescindibles. Un exemple per a la optimització pot ser els canvis en equipaments municipals de llums d’encesa i apagada per interruptor per llums amb sensors de moviment. Per a poder fer-ho amb rigor i transparència, serà imprescindible disposar d’un inventari fiable de punts de consum i d’una metodologia pel seu tractament recorrent.
 • Transitar progressivament cap a les cooperatives d’energia verda, marcant un percentatge anual de canvi de companyia a una empresa sostenible, i optimitzant, al mateix temps, la factura energètica municipal.
 • Implementar el projecte 50/50 en els centres escolars municipals.
 • Contractar personal tècnic expert dedicat en exclusiva a la transició energètica.
 • Implementar plans d’atenció i erradicació de la pobresa energètica.
 • Publicar les partides destinades als PACES desglossades i marcar un augment anual progressiu del 0,5% del pressupost total del consistori.
 • Facilitar amb caràcter anual les dades que conformen l’observatori d’acord amb l’establert per cada indicador en l’apartat 4 d’aquest document, així com d’aquells nous indicadors que es puguen anar incorporant.

Associacions

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud

 • Impulsar un projecte comarcal de transició energètica i cerca de fons europeus per a situar a l’Horta Sud com a territori referent en el canvi de model energètic, en un projecte que puga contenir, entre d’altres:
  • Crear una oficina comarcal itinerant de suport a la ciutadania que estiga interessada en millorar la seua situació de contractació i eficiència energètiques, així com en instal·lar plaques fotovoltaiques a la seua llar.
  • Elaborar un estudi de consums energètics que permeta reduir les despeses i consums superflus dels municipis.
  • Promoure la mancomunació de tots els serveis possibles que permeten reduir despeses i consums.
 • Promoure la coordinació efectiva entre totes les administracions competents i de forma conjunta amb les associacions que treballen per la transició energètica.
 • Impulsar una campanya comarcal de comunicació i sensibilització sobre la necessitat de la transició energètica.
 • Cooperar en la recopilació anual de les dades que conformen l’observatori i d’aquells nous indicadors que es puguen anar incorporant.

Diputació de València

 • Donar suport a la Mancomunitat i als ajuntaments per a implementar les mesures anteriors.
 • Realitzar jornades de sensibilització i formacions en transició energètica per a personal electe i tècnic de les administracions públiques.
 • Publicar periòdicament els PACES actualitzats dels municipis de la província.

Direcció General de Canvi Climàtic

 • Donar suport a la Mancomunitat i als ajuntaments per a implementar les mesures anteriors.
 • Realitzar jornades de sensibilització i formacions en transició energètica per a personal electe i tècnic de les administracions públiques.
 • Publicar periòdicament els PACES actualitzats dels municipis de la província.